Askerlik İşlemleri


Askerlik Tecil İşlemleri

     Türkiye’de bulunan ve yurt dışında eğitim görmek isteyen erkek öğrenciler askerliklerinin tecili için Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapmalıdırlar. Yurt dışında bulunan erkek öğrenciler ise Türk Konsolosluklarının Eğitim Ataşeliklerine başvurmalıdırlar.

  Askerlik tecilleri için bir yaş sınırı bulunmaktadır. Lisans eğitimi yapmak isteyen öğrencilerin 29, doktara yapmak isteyen öğrenciler 33 yaşını doldurmamalıdırlar.

Türkiye’deki Askerlik Tecil İşlemleri

              Türkiye’deki askerlik tecili için Milli Eğitim Bakanlığı’nın erkek öğrencilere “Özel Öğrenci Statüsu” vermesi gereklidir. Bunun için gerekli olan evraklar aşağıdadır.

  • Yurt dışındaki okuldan aldığınız öğrenci kabul formunu noterden onaylatıp Türkçe’ye çevirmek,
  • 6 adet vesikalik fotoğraf
  • Noter tastikli 2 adet nüfüs cüzdani örneği
  • En son mezun olduğunuz okulun diplomasının noter tastikli 2 adet kopyası,
  • 2 adet askerlik durumunuzu gosteren Askerlik Durumu Belgesi
  • Yurt dışında lisan eğitimi görmek isteyen öğrencilerin ÖSS Sonuç Belgesi (Varsa)

İstifa Mektubu (Devlet görevlileri için)

Amerika’daki Askerlik Tecil İşlemleri

  Dil okuluna giden öğrenciler için: Dil okullarına giden öğrenciler okula kabul olduklarına dair belgeyle birlikte konsolosluklara giderek askerlik tecillerini yaptırabilirler. Askerlik tecili sadece 1.5 yıla kadar yapılabilir.Tecil süresi dolduktan sonra ön lisans, lisans veya lisans üstü programlara geçince tecilini yeniletmesi gerekir.

 

  • 2 yıllık okullara giden öğrenciler için: Meslek okullarına giden öğrenciler, okula kabul olduklarına dair belgeyle birlikte konsolosluklara giderek askerlik tecillerini yaptırabilirler.Bu tecil sadece 3.5 yıla kadar yapılabilir.Ön lisans programı bittikten sonra askerlik tecilini yeniletmeniz gerekmektedir.
  • 3 ve 4 yıllık lisans programlarına (Üniversite) giden öğrenciler için: Okuldan alınan okula kabul kağıdıyla birlikte konsolosluğa giderek askerlik tecilinizi yapabilirsiniz.
  • Master veya doktora programlarına giden öğrenciler için: Okuldan alınan okula kabul kağıdıyla birlikte konsolosluğa giderek askerlik tecilinizi yapabilirsiniz.

Askerlik Tecili Süresi

    Başvurular Amerika’da bulunan Eğitim Ataşelikleri'ne yapılmaktadır. Askerlik tecili başvuruları her yılın Haziran ayında yapılmakla birlikte Nisan ayına kadar sürer.

  Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Ögretim Genel Müdürlüğü

06648 Bakanlıklar, Ankara
Tel : 0312-413 16 32
Faks :0312-418 45 53

T.C Washington DC Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği              

2525 Massachusetts Avenue NW
Washington DC 20008
Tel: 202-612 68 10
Fax: 202-319 15 38 

T.C Konsolosluğu Los Angeles  Eğitim Ateşeliği

4801 Wilshire Boulevard
Suite 311, LA 90010
Tel: 323-934 01 98
Faks: 323-934 68 27

Askerlik İşlemleri

Her Türk erkeği nüfus kağıdındaki doğum tarihine göre 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününe kadar hukuken "askerlik çağındadır” ve doğal olarak yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir. Kanada da bulunan Turk Konsoloslugundan Ogretim gorenler Askerlik tecil islemleri yapamamaktadir.Calisir durdumda iseniz calistiginiz is yerinden alacaginiz mektup ile askerlik tecil islemleri icin basvurabilirsiniz, eger ogrenci olarak basvurmak istiyorsaniz bu sadece Washington D.C Buyukelciliginden mümkündür.Konsolosluk ile ilgili işlemlerinizde öncelikle incelemeniz gereken site http://www.e-konsolosluk.net/

Yurtiçi veya Yurtdışında eğitim gören herkes askerliğini tecil ettirebilir.

Yurtdışında Dil Eğitimi yapanlar; 1,5 yıla kadar
Ön Lisans Eğitimi yapanlar; 3,5 yıla kadar
Lisans öğrenimi yapanlar; 7 yıla kadar
Master Eğitimi yapanlar: 3,5 yıla kadar
Doktora Eğitimi yapanlar ise : 6 yıla kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Ancak, yurtdışında lisans eğitimi yapanların askerlik tecili için 29 yaşını tamamlamamış olmaları, doktora eğitimi yapanların ise tecil işlemleri için 33 yaşını tamamlamamış olmaları gerekir.

YURTDIŞINDA  EĞİTİM İÇİN ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?

Dil Kurslarına Gidenler: Askerlik zamanı gelmiş ancak yurtdışında eğitim yapmak isteyen ancak dil açısından yeterli olmayan öğrenciler en fazla 1,5 yıl olmak üzere dil okulundan aldıkları belge ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler. 1,5 yılın sonunda öğrenci, ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimine başlamak zorundadır. Aksi takdirde askerlik tecilini yaptıramaz.

2 Yıllık Okullara Gidenler: Yurtdışındaki okulundan gelen okul kabul mektubu ile birlikte askerlik teciline başvuru yapabilirler. En fazla 3,5 yıl tecil işlemleri yapılabilir. Arkasından lisans programlarına dikey geçiş yaparsa askerlik tecili yapılabilir.

3 veya 4 Yıllık Üniversite Lisans Programlarına Gidenler: Yurtdışındaki üniversiteden alınan kabul belgesi ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler.

Master ve Doktora Öğrencileri de yurtdışındaki okullarından alacakları kabul mektubu ile birlikte tacil yaptırabilirler.

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NEREDE YAPILIR?

Askerlik tecil işlemleri için en uygun yol, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine başvuru yapmaktır. Bu birim, öğrencinin evrakları eksiksiz ise bir hafta içerisinde öğrencinin yurtdışında ki eğitimine onay verir ve Milli Savunma Bakanlığına yazarak öğrencinin askerliğini tecil etmesini sağlar. İşlemler yaklaşık bir hafta sürer. Öğrencinin bizzat kendisinin Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine Başvuru yapması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğrenci statüsünü kazanmak ve bu şekilde askerliği erteletmek en iyi çözümdür. Ayrıca, öğrenci resmi olarak “öğrenci” sayılacağı için bir çok avantajdan yararlanabilir. Vize daha rahat alınabilir. Yurtdışına çıkışta ödenen 50 USD’den muaf olabilir. Ayrıca, gideceği ülkedeki T.C Büyükelçiliği Eğitim Ateşeliğine Kaydını yaptırarak, “özel öğrenci” statüsünün ayrıcalıklarından yararlanabilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ KAZANARAK ASKERLİĞİ ERTELETMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.

1) Yurtdışında ki okulunuzdan kabul mektubunun orijinali ve Noter onaylı Türkçe çevirisi.
2) En son mezun olduğunuz okulun Diplomasının noter tasdikli 2 adet kopyası
3) Milli Eğitim Bakanlığından alınacak başvuru formunun eksiksiz doldurulması
4) ÖSS sonuç Belgesi (eğer varsa)- lisans eğitimi yapacaklar için
5) 2 adet noter onaylı Nüfus Cüzdanı
6) Askerlik Durum Belgesi 2 adet
7) 6 adet vesikalık fotoğraf
8) Devlet Memuru ise görevinden istifa belgesi

Başvuru Adresi:
Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
06648 Bakanlıklar, Ankara
Tel : 0312-413 16 32     Faks : 0312-418 45 53

Başvuru Ne zaman yapılmalıdır?
Başvurulara Haziran ayında başlar ve ertesi yılın Nisan ayına kadar devam eder.

Amerika veya Kanada’da iseniz başvurunuzu ya da dosya açılması işlemini aşağıdaki Eğitim Ateşelikleri'ne yapmanız gerekir.

Amerika’da aşağıdaki  eyaletlerde  veya KANADA ‘da iseniz TC. Washington DC Büyükelçiliği'ne başvuru yapmanız gerekir; District of Colombia, Maryland, Virginia, West Virginia, Bahamas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Alabama, Arkansas, Louisiana, Missisippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee ve Texas

T.C Ottawa Büyükelçiliği

197 Wurtemburg Street
Ottawa ON, K1N 8L9                    Tel: (613) 789-4044     Fax: (613) 789-3442
web: http://www.turkishembassy.com/          
e-mail: mailto:turkishottawa@mfa.gov.tr

contact@turkishembassy.org

*Yukarıdaki adreslere şahsen veya posta ile başvuru yapılabilir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'na öğrencinin bizzat başvuru yapması gerekir.

*Yurtdışında eğitimini tamamlayan veya öğrenci statüsünden başka bir statüye geçenler mutlaka bağlı bulundukları eğitim müşavirliğinden dosyalarını kapatmalıdırlar.

*Gerekli formlar ve daha fazla bilgi icin e-konsolosluk servisini kullaniniz http://www.e-konsolosluk.net