TOEFL Sınavı


TOEFL Test of English as a Foreign Language sınavı, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce’yi yazıldığı gibi konuşulduğu gibi veya üniversitelerde kullanıldığı gibi kullanma ve anlama becerilerini ölçen bir sınavdır.

Lisans veya yüksek lisans programlarına başvuran öğrenciler, devlet sektöründe çalışanlar veya İngilizce bilgisinin gerekli olduğu diğer sektörler ve eğitimlerde bulunanlar TOEFL sınavına girmektedir. Genellikle Lise 2 çağından büyük kişiler için zorluk derecesi daha uygun olan bir testtir. 90 ülkede ve 5000’den fazla üniversitede TOEFL sınav skorunuz geçerlidir.

TOEFL sınavı sadece ETS merkezi tarafından belirtilen yerlerde gerçekleştirilir.

TOEFL sınavı daha önceki tarihlerde iBT (Internet Based Testing), CBT(Computer Based Testing) ve PBT(Paper Based Testing) olmak üzere üç farklı formatta gerçekleştirilmekteydi. Öğrencilerin sınava gireceği ülke ve şehre göre bu sınav formatları değişmekteydi.

ÖNEMLİ: CBT(Computer Based Testing) TOEFL sınavı artık uygulanmamaktadır.

TOEFL sınavı iBT (Internet Based Testing) formatında uygulanıyor. iBT (Internet Based Testing) formatının gerçekleştirilemediği şehirlerde ise PBT(Paper Based Testing) formatı devam ettiriliyor. Bulunduğunuz bölgeye en yakın sınav merkezini ve sınav formatını veya sınav ücretini lütfen www.toefl.org resmi sitesinden kontrol ediniz. CBT formatında TOEFL sınavına girmiş öğrencilerin sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. TOEFL CBT skorunuzu geçerli olduğu 2 yıl içerisinde ilgilendiğiniz okullara gönderebilirsiniz.

TOEFL sınavına kayıt olmak isteyenler:
1. İnternet üzerinden online kayıtta kredi kartı bilgisi ile birlikte kayıt olabilirler
2. TOEFL kayıt formunu doldurup faks veya posta ile başvurabilirler
3. Telefon ile başvurabilirler

Genellikle TOEFL sınavı için en yoğun aylar Ekim, Kasım, Aralık, Nisan ve Mayıstır.
iBT (Internet Based Testing) TOEFL sınavına her 7 günde bir kere girme hakkınız vardır.

Şu an itibariyle TOEFL iBT (Internet Based Testing) sınav ücreti: 155 Amerikan Dolarıdır. TOEFL PBT (Paper Based Testing) sınav ücreti: 140 Amerikan Dolarıdır. Bulunduğunuz bölgeye en yakın sınav merkezini ve sınav formatını veya sınav ücretini lütfen www.toefl.org resmi sitesinden kontrol ediniz.


Bu ücret ile bir adet sınav skor raporunuz sizin adresinize ve eğer belirtmiş iseniz 4 adet rapor istediğiniz 4 okula ücretsiz gönderilir.

TOEFL sınavı skorunuz 2 yıl geçerlidir.

TOEFL Skor aralıkları:
iBT (Internet Based Testing) TOEFL : 0 - 120
CBT (Computer Based Testing) TOEFL(artık geçerli değildir) : 0 - 300
PBT (Paper Based Testing) TOEFL : 310 - 677

TOEFL iBT Nedir? (TOEFL Internet Based Test)

TOEFL - Test of English as a Foreign Language Sınavı, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizceyi yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi veya üniversitelerde kullanıldığı gibi kullanma ve anlama becerilerini ölçen bir sınavdır.

Farklı 4 Dil Yeteneğini Ölçer: Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçerek verimli bir İngilizce dil becerisi sağlar. Tüm dünyada güvenli internet sistemiyle binlerce sınav merkezinde uygulanmaktadır.

İngilizce İle İlgili Konuşma, Yazma, Okuma, Dinleme Gibi Dil Yetenekleri Karma Bir Şekilde Kullanılır: Eğitim dili İngilizce olan okullarda veya kullanım dili İngilizce olan iş ortamlarında başarılı olabilmek için dinlemek, dinlerken soru sorabilmek, yazabilmek oldukça önemli olmaktadır.

 TOEFL iBT sınavı iste bu noktada önemlidir. TOEFL iBT testinde sınava girenler:
- Okuyacak, dinleyecek ve sonrasında ilgili soruya konuşarak cevap verecektir.
- Dinleyecek sonrasında ilgili soruya konuşarak cevap verecektir.
- Okuyacak, dinleyecek ve sonrasında ilgili soruyla ilgili yazı yazacaktır.

Yeni nesil TOEFL iBT testinde Konuşma bölümü vardır. Bu bölümde TOEFL IBT sınavını alan öğrenciler kulaklık ve mikrofon kullanmaktadır. Öğrencilerin mikrofon aracılığıyla verdikleri cevaplar dijital olarak kaydedilmekte ve TOEFL IBT sınavı düzenleyicisi olan ETS'ye gönderilmektedir. ETS'de bu konuyla ilgili birimde bulunan görevliler bu cevapları değerlendirmektedirler.

Yeni TOEFL IBT testinde Yazma ( Kompozisyon) bölümü genişletilmiştir. Yeni nesil TOEFL IBT sınavına giren öğrencilerden kompozisyon bölümünde farklı olarak beklenen,dinledikleri ve okudukları konularla ilgili kompozisyon (essay) yazmalarıdır. TOEFL IBT sınavı sırasında yazılan bu kompozisyonlar da ETS'de bulunan görevliler tarafından değerlendirilmektedir.

Yeni nesil TOEFL iBT sınavı 4,0 saat sürmektedir: Yeni nesil TOEL IBT sınavının toplam süresi 4 (dört) saattir.

Not Almak Serbesttir.Yeni nesil TOEFL IBT sınavına giren öğrencilere tüm sınav boyunca ve her bölümde not tutmaları için izin verilmektedir. Sorulan sorulara cevap verilirken öğrenciler yazdıkları notları kullanabilmektedirler. TOEFL iBT sınavının bitiminde öğrencilerin tuttukları notlar toplanmakta ve öğrenci dışarı çıkmadan imha edilmektedir.

ETS, TOEFL iBT puanlarında konuşma, dinleme, okuma, yazma ile ilgili 4 bölüm için ayrı ayrı ve hepsini içeren bir de toplam puan sunmaktadır. Bu puanlama sayesinde TOEFL iBT sınavına giren öğrenciler her bir farklı bölümdeki seviyeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmektedirler.

Yeni nesil TOEFL iBT sınavında puanlar online görülebilmektedir. Yeni nesil TOEFL iBT sayesinde sınava girdikleri tarihten tam 15 gün sonra TOEFL skorlarını online görebilmektedirler. Aynı zamanda ETS tarafından hazırlanan TOEFL iBT skor kâğıdı da posta yoluyla öğrenciye ulaştırılmaktadır. Başvuru yaptığınız üniversiteler skorunuzu artık online görebilmektedirler.

TOEFL IBT Sınavı Formatı

TOEFL iBT Sınavı 4 bölümden oluşmaktadır:

- Reading (Okuduğunu anlama)
- Listening (Dinlediğini anlama)
- Speaking (Konuşma)
- Writing (Yazma)
Bu dört bölümle ilgili tüm sınav aynı gün içinde verilmektedir. TOEFL iBT sınavı 4 saat sürmektedir.

Yeni nesil TOEFL IBT Sınavı internet tabanlı bir sınav olup güvenli bir şekilde sunulmaktadır. Soruların cevaplandırılması ile ilgili bilgilendirme her bölümde ayrı ayrı verilmektedir.

Speaking (Konuşma) bölümünde öğrenciler mikrofona konuşarak cevap verirler ve cevaplar dijital formatta kaydedilerek ETS'ye ( ETS Online Scoring Network) gönderilir.

Writing ( Yazma) bölümünde TOEFL IBT sınavını alan öğrenciler yazılarını klavye aracılığıyla yazmaktadırlar. Bu yazıları da ETS'ye puanlandırılmak üzere gönderilmektedir.

Aşağıdaki tabloda yeni nesil TOEFL IBT sınavının soru tiplerini ve öngörülen cevaplama sürelerini bulabilirsiniz. Her bölüm için cevaplama süresi soru sayısına bağlı olarak değişmektedir.

- Bölüm/Zaman/Soru Sayısı
- Okuma 60–100 dakika 36–70
- Dinleme 60–90 dakika 34–51
- Ara 10 dakika
- Konuşma 20 dakika 6 çalışma
- Yazma 50 dakika 2 çalışma

BÖLÜM/ SORU SAYISI/SÜRE
- Reading Her biri 12–14 sorudan oluşan 3–5 pasaj 60–100 Dakika


- Listening Her biri 6 sorudan oluşan 4–6 konferans 60–90 Dakika


- ARA 10 Dakika


- Speaking 2 independent (bağımsız) ve 4 integrated (bütünleşik/birleşik) olmak üzere toplam 6 bölüm 20 Dakika


- Writing 1 integrated (bütünleşik) bölüm,1 independent (bağımsız) bölüm 20 Dakika

 Neden TOEFL Sınavı'na Girmeliyim?

TOEFL Sınavı İngilizce bilgi düzeyinizi ölçme işlevi ile gelişmiş yapıda bir düzey belirleyen sınavdır. TOEFL Sınavı'ndan alacağınız skora bağlı olarak birçok üniversiteye başvuruda bulunabilirsiniz. Çalışanların çalıştıkları şirketlerden dil tazminatı alma imkânları olur. Hazırlık okumaktan muaf tutulabilirsiniz. Üniversite diplomanızın yanında en önemli kozunuz TOEFL belgenizdir.

TOEFL Sınavı'nın asıl amacı akademik eğitim alan veya alacak kişilerin bilgi düzeyini ölçmektir. Zaman içinde güvenilirliği ve dünyanın her tarafından ulaşılabilirliği sayesinde her alanda talep edilmeye başlanmıştır. Lisede okuyan her öğrencinin zaman kaybetmeden bu sınava hazırlanması kariyerleri için çok faydalı olacaktır.

Üniversite öğrencileri master ve doktora başvurularında Toefl belgesi sunmak zorundadırlar.Çalışanlar kariyer ve dil tazminatı için TOEFL belgesine ihtiyaç duyarlar.

Sınavın değerlendirilmesi her bölüm için aşağıdaki gibidir.

TOPLAM

0 – 30 Reading
0 – 30 Writing
0 – 30 Speaking
0 – 30 Listening


0 – 120 Total

0 – 30 arasında her bölüm için ayrıca saptanan skor elde edilen toplam doğru cevap sayısı değil, söz konusu bölüm için elde edilen ham puandır. Bununla beraber, Speaking bölümü için katılımcılara önce 0 – 4 arasında ve Writing bölümü için 0 – 5 arasında bir puan verilip, sonrasında 0 – 30 arası ham puana dönüştürülecektir.

Eski sistemde genel olarak kabul gören başarı düzeyi olan 213 (Computer-Based Test) veya 550 (Paper Based Testing), TOEFL iBT için 80 olarak saptanmıştır. Bununla beraber, bazı kurumlar Speaking ve Writing bölümleri için de minimum skorlar isteyebilirler.

TOEFL Reading (Okuma)

TOEFL Reading, TOEFL iBT'nin 4 bölümünden biridir. 4 saat 15 dakikalık sınavın 60-100 dakikası Reading bölümüne ayrılmıştır.

- En az 3 en çok 5 okuma parçasından, her biri için 12 ila 14 soru sorulur.
- Sorular hem okuduğunu anlamayı hem de kelime bilgisini ölçer.
- Toplam süre verilen metinlere göre 60 – 100 dakika arasında değişir.
- Bazı sorular diğerlerine göre daha yüksek puan değerine sahiptir.

TOEFL Writing (Yazma)

TOEFL Writing, TOEFL iBT'nin 4 bölümünden biridir. 4 saat 15 dakikalık sınavın 55 dakikalık kısmı Writing bölümüne ayrılmıştır.

- Katılımcıların her iki kompozisyonu da bilgisayarda yazmaları zorunludur. Bununla beraber, istedikleri takdirde karalama kağıdı kullanabilirler.

- Birinci bölümde, katılımcılardan 300 kelimelik bir okuma parçasını 3 dakikalık sürede okuyup not almaları istenir. Daha sonra okuma parçasıyla ilgili bir konuda 2 dakikalık bir konuşma dinletilir ve katılımcılar istedikleri takdirde not alabilirler. Son olarak da katılımcılardan, okuyup dinledikleri konuda ortalama 200 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Bu görev için verilen süre 20 dakikadır. Bu esnada okuma parçası da ekranda durmaktadır.

- İkinci bölümde, katılımcılardan verilen bir konuda en 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Verilen süre 30 dakikadır.

TOEFL Listening (Dinleme)

TOEFL Listening, TOEFL iBT'nin 4 bölümünden biridir. 4 saat 15 dakikalık sınavın 60-100 dakikası Listening bölümüne ayrılmıştır.

- Katılımcılardan 4 ila 6 tane konuşmayı dinleyip, her biri için 6 soruyu yanıtlamaları istenir.

- Bu konuşmalar genelde bir üniversite hocasının 3-5 dakikalık her hangi bir konuda anlattığı dersten alınmıştır. Katılımcılar dinlerken isterlerse not alabilirler.

- Diğer bir soru tipinde de katılımcıların 2 ila 3 tane karşılıklı konuşmayı dinleyip not almaları ve yine her biri için sorulan 5 soruyu yanıtlamaları gerekmektedir.

- Toplam süre konuşmaların uzunluğuna göre 60 - 100 dakika arasında değişir.

- Bazı sorular diğerlerine göre daha yüksek puan değerine sahiptir.

TOEFL Speaking (Konuşma)

TOEFL Speaking, TOEFL iBT'nin 4 bölümünden biridir. 4 saat 15 dakikalık sınavın 45–60 saniye x 6 konuşmalık süresi (yaklaşık 6 dakika) Speaking bölümüne ayrılmıştır.

- Katılımcılar, her biri 45-60 saniye süren toplam 6 konuşma yapmak zorundadırlar.

- Konuşmalar karşılıklı sohbet şeklinde değil, sorulan soruya verilen yanıtın 45 ila 60 saniye süreyle bilgisayar tarafından kaydedilip, daha sonra değerlendirilmesi şeklindedir.

- Öncelikle, katılımcılardan bağımsız bir konu hakkında 15 saniyelik düşünme payından sonra 45 saniyelik bir konuşma yapmaları beklenir. Bu tipte toplam 2 soru sorulur.

- İkinci bölümde, katılımcıların önce 75-100 kelimelik bir okuma parçasını okumaları, sonra 60-80 saniyelik aynı konuda bir konuşmayı dinlemeleri istenir. 30 saniyelik bir düşünme payından sonra, adaylar 60 saniyelik bir konuşma yapmak zorundadırlar. Bu tipte toplam 2 soru sorulur.

- Üçüncü bölümde, katılımcılardan her hangi bir konudaki bir konuşmayı dinleyip, not almaları istenir. Sonrasında sorulan soruya 20 saniyelik düşünme payının ardından 60 saniyelik bir konuşma yapılması istenir. Bu tipte de toplam 2 soru vardır.

- Katılımcılar bütün bu etkinlikler boyunca diledikleri kadar not alıp, konuşmalarında kullanabilirler.