Vizeler


A Vizesi : Yabancı Diplomatlar.
B Vizesi: Turistler.
C Vizesi: Geçiş yapan yolcular.
D Vizesi: Ekip üyesi.
E Vizesi: Yatırımcı ve tüccarlar.
F Vizesi: Öğrenciler.
G Vizesi: Uluslararası örgütlere çalışan yabancı hükümet üyeleri.
H Vizesi: İşçiler.
I Vizesi: Yabancı basın ve medya mensupları ile eşleri ve çocuklarına verilir.
J Vizesi: Değişim programlarına katılan ziyaretçilere verilir.
K Vizesi: ABD vatandaşlarının nişanlıları, eşleri ve çocuklarına verilir.
L Vizesi: Çok uluslu şirketlerde...
M Vizesi: Mesleki kurs ve programlara katılanlara verilir.
NATO Vizesi: NATO çalışanlarına verilir.
O Vizesi: Üstün yeteneğe sahip olan çalışanlara verilir.
P Vizesi: Sporcu ve Sanatçılara verilir.
Q Vizesi: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.
R Vizesi: Din adamlarına verilir.
S Vizesi: Suçlarla ilgili şahitlik yapan ya da ihbar eden kişilere verilir.
T Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir.
North American Free Trade Agreement (NAFTA) Vizesi.
U Vizesi: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir.
A Vizesi : Yabancı Diplomatlar

A-1: Büyükelçiler, Bakanlar, Diplomatlar, Konsolosluk yetkilileri ve aileleri

A-2: Yabancı hükümetlerin diğer yetkilileri ile çalışanları ve aileleri

A-3: A-1 ve A-2 vizesi sahiplerinin yanında çalışan işçiler, hizmetçiler ve aileleri


B Vizesi: Turistler

B-1: İş amaçlı turist vizesi

B-2: Eğlence ve gezi amaçlı turist vizesi


C Vizesi: Geçiş yapan yolcular

C-1: Amerika bağlantılı seyahat edenlerin aldığı geçiş vizesi

C-2: Birleşmiş Milletler bölgesinden geçiş yapmaya yetkili yabancılar

C-3: Geçiş yapan yabancı hükümet yetkilileri, aileleri, hizmetçileri ve özel çalışanları

C-4: Vizesiz geçiş


D Vizesi: Ekip üyesi (gemi kaptanları, havayolları çalışanları türünden ekiplere verilen vizedir.)

D-1: Araç değiştirmeden ABD’ye varan ekip üyeleri

D-2: Araç değiştirerek ABD’ye varan ekip üyeleri


E Vizesi: Yatırımcı ve tüccarlar

E-1: Tüccarlar ile eş ve küçük çocuklarına verilen vizedir.

E-2: ABD’de yatırım yapan/yapacak olanlar ile, eş ve küçük çocuklarına verilir.


F Vizesi: Öğrenciler

F-1: Öğrencilere verilir.

F-2: F-1 vizesi sahibi öğrencinin eşi ve küçük çocuklarına verilir.


G Vizesi: Uluslararası örgütlere çalışan yabancı hükümet üyeleri

G vizesi: Uluslararası örgütlerde veya organizasyonlarda çalışan hükümet yetkililerine verilir.

G-1: Uluslararası organizasyona üye, tanınmış yabancı hükümetlerin başkanları, temsilcileri ile çalışanları ve ailelerine verilir.

G-2: Tanınmış yabancı hükümetlerin üyelerine ve diğer temsilcilerine verilir.

G-3: Uluslararası organizasyonlara üye olmayan ya da tanınmamış yabancı hükümet temsilcileri ve aile üyelerine verilir.

G-4: Uluslararası organizasyonların yetkilileri ve çalışanları ile ailelerine verilir.

G-5: G-1, G-2, G-3 ve G-4 vize sahiplerinin hizmetçileri veya kişisel çalışanlarına verilir.


H Vizesi: İşçiler

H-1B: Özellikli mesleklerde çalışanlar ile profesyonel geçici işçilere ve mankenlere verilir.

H-1C: Sağlık çalışanı sıkıntısının çekildiği yerlerde üç yıldan az bir zaman için çalışmaya giden hemşirelere verilir.

H-2A: Mevsimlik tarım işçilerine verilir.

H-2B: Geçici işlerde çalışan yetenekli ya da yeteneksiz işçilere verilir.

H-3: Stajerlere verilir.

H-4: H-1, H-2 ve H-3 vize sahiplerinin eşleri ve küçük çocuklarına verilir.


I Vizesi: Yabancı basın ve medya mensupları ile eşleri ve çocuklarına verilir.
J Vizesi: Değişim programlarına katılan ziyaretçilere verilir.

J-1: Değişim programı ziyaretçileri

J-2: J-1 vize sahibinin eşi ve çocukları


K Vizesi: ABD vatandaşlarının nişanlıları, eşleri ve çocuklarına verilir.

K-1: Amerikan vatandaşlarının nişanlılarına verilir.

K-2: K-1 vizesine başvuran nişanlıların çocuklarına verilir.

K-3: Amerikan vatandaşlarıyla evlenen kişilere verilir.

K-4: K-3 vizesine başvuran eşlerin çocuklarına verilir.


L Vizesi: Çok uluslu şirketlerde geçici olarak başka ofislere ya da Ana Merkeze çalışmaya gönderilenlere verilir.

L-1A: Yönetici ve müdürlere verilir

L-1B: Uzman çalışanlara verilir.

L-2: L-1 vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.


M Vizesi: Mesleki kurs ve programlara katılanlara verilir.

M-1: Mesleki programlara katılan öğrencilere verilir.

M-2: M-1 vizesine sahip kişilerin eş ve cocuklarına verilir.


NATO Vizesi: NATO çalışanlarına verilir.

NATO-1: NATO'ya üye ülkenin sürekli başkan temsilcisi ve ailesine verilir.

NATO-2: NATO'ya üye ülkenin diğer temsilcileri ve ailelerine verilir.

NATO-3: NATO'ya üye ülkelerın resmi yetkilileri ve ailelerine verilir.

NATO-4: NATO'nun diğer yetkilileri ve ailelerine verilir.

NATO-5: NATO'nun misyonunda çalışan ama NATO-4 vizesine sahip olamayan uzmanlar ve onların bağımlılarına verilir.

NATO-6: NATO'ya üye ülkelerın sivil çalışanları ve ailelerine verilir.

NATO-7: NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, AND NATO-6 vizesine sahip kişilerin hizmetlileri veya kişisel çalışanlarına verilir.


O Vizesi: Üstün yeteneğe sahip olan çalışanlara verilir.

O-1: Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarda üstün yeteneğe sahip yabancılara verilir.

O-2: O-1 vize taşıyıcılarına destekleme anlamında refakat eden yabancılara verilir.

O-3: O-1 vize taşıyıcılarının aile üyelerine verilir.


P Vizesi: Sporcu ve Sanatçılara verilir.

P-1: Tek sporcu ya da spor takımı üyelerine verilir.

P-2: Eğlence grubu üyelerine verilir.

P-3: Karşılıklı değişim programlarına katılan sanatçı veya eğlendiricilere verilir.

P-4: P-1, P-2 ve P-3 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.


Q Vizesi: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.

Q-1: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.

Q-2: İrlandalı Barış Süreci Kültür ve Eğitim programına katılanlara verilir.

Q-3: Q-2 vizesi sahiplerinin eş ve küçük çocuklarına verilir.


R Vizesi: Din adamlarına verilir

R-1: Din adamlarına verilir.

R-2: R-1 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.


S Vizesi: Suçlarla ilgili şahitlik yapan ya da ihbar eden kişilere verilir.

S-5: Suç örgütleri ya da çetelerle ilgili önemli bilgileri ihbare eden kişilere verilir.

S-6: Terörizm ile ilgili bilgileri ihbare eden kişilere verilir.


T Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir.

T-1: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir.

T-2: İnsan ticaretine maruz kalanların eşlerine verilir.

T-3: İnsan ticaretine maruz kalanların çocuklarına verilir.

T-4: İnsan ticaretine maruz kalan 21 yaşından küçüklerin ebeveynlerine verilir.


North American Free Trade Agreement (NAFTA) Vizesi

TN: ABD’ye ticaret amacıyla giden Kanada’lı ve Meksika’lılara verilir.

TD: TN vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.

Vizesiz Geçiş

TWOV: Geçiş yapan yolcular ile ulaşım aracının ekibine verilir.


U Vizesi: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir

U-1: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir.

U-2: U-1 vizesi sahiplerinin eşlerine verilir.

U-3: U-1 vizesi sahiplerinin çocuklarına verilir.

U-4: 21 yaşından küçük U-1 vizesi sahiplerinin ebeveynlerine verilir.